ul.Łódzka 6
72-346 Pobierowo

Regulamin Villa6 i Domki Pobierowo

I. Zasady wynajmu

 1. Dobę hotelową rozpoczynamy o godz. 15.00, kończymy o godz. 10.00. Zmiana godzin doby hotelowej możliwa jest wyłącznie w uzgodnieniu z pracownikami recepcji
 2. Uregulowanie całkowitego kosztu pobytu winno nastąpić najpóźniej w drugim dniu przyjazdu.
 3. Przekazanie i oddanie domku następuje w obecności personelu Ośrodka
 4. Ilość osób zakwaterowanych w pokojach nie może przekraczać ilości osób zameldowanych i mających opłacony pobyt. W przypadku stwierdzenia przebywania w domku osób nieuprawnionych, koszt ich pobytu ponosi osoba zameldowana

II. Zasady korzystania z obiektu

 1. Goście korzystający z usług ośrodka zobowiązują się przestrzegać postanowienia niniejszego regulaminu, przepisów BHP i przeciwpożarowych oraz stosować się w sytuacjach wyjątkowych do próśb pracowników ośrodka.
 2. Wszelkie usterki zauważone w trakcie użytkowania domku prosimy zgłaszać na bieżąco pracownikom recepcji. Usterki będą na bieżąco usuwane przez konserwatora.
 3. Wszelkie ewentualne reklamacje z tytułu nienależycie świadczonych usług należy zgłaszać bezpośrednio pracownikom recepcji, niezwłocznie po zaistnieniu przyczyny zgłoszenia. Reklamacje będą rozstrzygane na bieżąco.
 4. Szkody powstałe z winy wczasowiczów rozliczamy na miejscu.
 5. Za uszkodzone lub zagubione przedmioty oddane do użytkowania, a będące na wyposażeniu domków, pokoi wczasowicze ponoszą pełną odpowiedzialność materialną.
 6. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione w domkach , pokojach przedmioty wartościowe i pieniądze. Prosimy o zachowanie należytej staranności związanej z zamykaniem okien i drzwi w momencie opuszczania domku, pokoju. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione poza domkiem, pokojem w tym na tarasie
 7. Cisza nocna w godzinach od 22.00 do 7.00 rano
 8. Osoby zakłócające spokój i porządek w Ośrodku mogą być usunięte bez prawa do jakiegokolwiek odszkodowania.
 9. W domkach, pokojach zabrania się smażenia ryb.
 10. Zezwalamy na pobyt w Ośrodku zwierząt domowych, po uprzednim zgłoszeniu pracownikom recepcji. Właściciele zobowiązani są do posiadania aktualnej książeczki szczepień, sprzątania nieczystości oraz wyprowadzania zwierząt poza teren ośrodka, a na terenie ośrodka wyłącznie na smyczy. Właściciele zwierząt domowych ponoszą za nie pełną odpowiedzialność.
 11. Zezwala się na rozpalanie grilla wyłącznie w odległości około 1,5 metra od domku. Osoba rozpalająca grilla zobowiązana jest również do zagaszenia go i nadzorowania podczas palenia.
 12. Recepcja jest czynna w godzinach 9.00 do 20.00 lub zależnie od okresu sezonu . W razie potrzeby prosimy dzwonić na następujące numery: 607444321 (kierownik ośrodka) lub 601729817 (właściciel ośrodka).

III. Plac zabaw

 1. Plac zabaw przeznaczony jest dla dzieci w wieku od 2 do 14 lat.
 2. Dzieci korzystające z placu zabaw muszą znajdować się pod opieka osób dorosłych.
 3. Za szkody wyrządzone przez dzieci odpowiadają rodzice lub opiekunowie.
 4. Na plac zabaw nie wolno wprowadzać psów ani kotów.
 5. Na terenie ośrodka wszelkiego rodzaju gry ( piłka nożną, siatkówka, badminton, ping-pong, piłkarzyki) dozwolona jest wyłącznie na terenie wyznaczonym do grania.
 6. Zabrania się podłączania piecyków elektrycznych w domkach bez zgody pracowników recepcji.
 7. Zabrania się mycia samochodów oraz pojazdów mechanicznych na terenie ośrodka.
 8. Proszę aby dzieci nie kopały dziur w placu zabaw, ponieważ jest cienka warstwa piasku

LokalizacjaJak do nas dojechać

Współrzędne: 54.0602405, 14.9398631370019

Ta strona wykorzystuje pliki cookie zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Pliki te wykorzystywane są do gromadzenia statystyk odwiedzin naszej witryny. Więcej na ten temat możesz przeczytać tutaj

Close